Uppmuntrande åtgärder

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

En inte exakt definierad beslutsmetod som används i fördragen. En del av stödjande insatser. Kan också inkludera bindande förordningar.

Används när EU inte har någon befogenhet och när nationell lagstiftning inte får harmoniseras, till exempel ifråga om kultur och sysselsättningspolitik.

Framtiden

Europeiska konventet vill ersätta uppmuntrande åtgärder med stödjande, samordnande och kompletterande åtgärder.