Förordning

Ett EU-beslut som är direkt bindande för medlemsstaterna och medborgarna i hela EU.

Medan direktiv måste införlivas med nationell lag är förordningar direkt tillämpliga. Därför är det förbjudet att ändra EU-förordningar för att anpassa dem till nationell lagstiftning.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att förordning istället ska heta Europeisk lag eller EU-lag.

Länkar

Se också direktverkande och rättsakter.