Rättsakter

Förordningar, direktiv och beslut är de viktigaste rättsakterna i EU-lagstiftningen. De är bindande.

Rekommendationer och yttranden är inte juridiskt bindande.

Det är bara Europeiska Gemenskapen som kan använda rättsliga instrument.

Europeiska Unionen får inte göra det, eftersom den inte är en juridisk person.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår följande sex rättsakter:

Länkar

Se också pdf-filen som hänvisar till förslaget till EU-konstitution:

http://www.euabc.com/upload/pdf/decision_making.pdf