Rekommendation

Icke bindande beslut som enbart uppmanar medlemsstaterna att följa det. En medlemsstat kan inte bötfällas för att ha brutit mot rekommendationer.

Länder kan straffas bara för om de har brutit mot bindande EU-regler som förordningar och direktiv.