Yttrande

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

"Avis" på franska, är ett icke bindande dokument. Det kan till exempel vara ett yttrande från EU-parlamentet i en konsultationsprocedur, ett internt arbetspapper i ett utskott, ett ställningstagande av Regionkommittén eller den Ekonomiska och sociala kommittén.

Det kan också till exempel vara ett yttarnde från EU-kommissionen om läget inför EU:s utvidgning eller ett yttrande från EG-domstolen eller Revisionsrätten eller Europeiska Centralbanken.

Notera

I motsats till rekommendationer hänvisar "avis" eller yttrande oftast till ett aktuellt EU-initiativ som övervägs eler planeras.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår att "avis" eller yttrande finns kvar som en av EU:s rättsakter.