Immateriella tillgångar

The EU has common rules for intellectual property (Photo: www.gcsl.in/INTELLECTUAL%20PROPERTY%20.html)

Immateriella tillgångar är till exempel design eller en idé som hör till konstnärerna/uppfinnarna. Lagen hindrar andra från att kopiera. EU har gemensamma regler för immateriella tillgångar, till exempel bioteknikpatent.

Framtiden

Rådet har enats om gemensamma regler för nya gemenskapspatent och en ny Patenträtt ska inrättas 2010.

Länkar

Se också Europeiska Patentbyrån.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/