Joint European Torus, JET

Research project (Photo: www.swip.ac.cn/cfs/english/Division/103.htm)

Omfattande forskningsprojekt som upprättats för att konstruera en fusionsreaktor. Avsikten är inte att utveckla fusionsenergi.

JET har en Tomamakmaskin - en reaktor där fusion framställs med hjälp av magneter. Den finns i Culham, Storbritannien, och finansieras av EU och Schweiz.

Länkar

http://www.fusion-eur.org/fusion_cd/strategy.htm