Gemensam parlamentarikerförsamling EU-ACP

Joint Parliamentary Assembly EU-ACP LOGO (Photo: www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-11_20...)

Diskussionsgrupp bestående av lika många EU-parlamentariker och ACP-representanter(ambassadörer och ledamöter i nationella parlament).

Notera

Länkar

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm