Gemensamma forskningscentra, JRC

(Photo: Notat)

Åtta olika EU-finansierade forskningscentra, bl a ISPRA i Italien.

Länkar

http://www.jrc.cec.eu.int/