Kaufmann, Sylvia-Yvonne (1955 - )

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Photo: Ep)

Samordnare för GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentets utskott för konstitutionella frågor. Var ledamot i Europeiska konventet och tidigare i stadgekonventet. Hon deltog också aktivt i en tvärpolitisk arbetsgrupp om federalism. Vald för tyska PDS 1999.

Länkar

http://www.mdep-kaufmann.de/

http://www.europarl.eu.int/gue......struct/en/members/kaufmann.htm