Makedonien

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

En del av det forna Jugoslavien, nu med namnet FYROM (Former Yugoslav Republic Of Macedonia).

Notera

Makedonien är det äldsta fortfarande använda namnet på ett europeiskt land. Så hette ett kungarike som grundades 808 f Kr. 

Länkar

http://www.macedonia.org