Marleasingmålet

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Ett mål i EG-domstolen som slår fast att medlemsstaterna måste följa EU-direktiv även om dessa ännu inte infogats i den nationella lagstiftningen. Mål C-106/89 och modifierat i C-91/92.