Kommunalval

(Photo: Notat)

EU-medborgarskap innebär bl a rätt för alla medborgare att delta i kommunalval och EU-val där man bor.

Notera

EU-medborgarskap innebär inte rätt att rösta i riksdagsval i annat land.

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l23026.htm