Netd@ys

(Photo: Lis Lak)

EU-initiativ för att stödja ny teknologi och internet inom utbildning och kultur.

Länkar

http://www.netdayseurope.org/