NIC

(Photo: European Commission)
Newly Industrialised Countries (nyligen industrialiserade länder): till exempel Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hong Kong (som nu är en del av Kina).