Icke-papper

De ursprungliga officiella EU-dokumenten registreras med nummer och kod (se dokument).

Icke-papper är förslag som ännu inte fått officiell status, med de är ofta de mest intressanta dokumenten. De utgör ofta grunden för förhandlingar.