North Atlantic Free Trade Association, NAFTA

Den nordatlantiska frihandelsorganisationen bildades 1994 av Kanada, USA och Mexico.

Länkar

http://www.nafta-sec-alena.org....../DefaultSite/home/index_e.aspx