Folkebevaegelsen mot EU

Danish Peoples Movement against the EU (Photo: Danish Peoples Movement against the EU)

En dansk rörelse som bildades i april 1972 för att arbeta mot danskt EU-medlemskap. Har en ledamot i GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet.

Länkar

http://www.folkebevaegelsen.dk/