Petition

Logo used with the aim of keeping Austrians from signing a petition involving nuclear power (Photo: http://www.vetoneindanke.at/)

En petition är i allmänhet en skriven begäran undertecknad av ett stort antal människor som skickas till en myndighet

Alla EU-medborgare har rätt att skicka en petition till EU-parlamentets petitionskommitté. Det är en del av EU-medborgarskapet.

Links

http://www.europarl.eu.int/committees/peti_home.htm