Politiska direktörer

Möten med överordnade utrikestjänstemän som övervakar den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och förbereder förslag inför utrikesministrarnas Råd. De övervakar också militära frågor enligt Nicefördraget.