Film- och TV-politik

Logo for a European Film Heritage Week (Photo: European Commission)

EU för en protektionistisk politik mot import av amerikanska filmer. Det finns kvoter för europeisk film på TV med syftet att stödja den europeiska film- och TV-industrin. Ansökarländerna måste ersätta nationella programkvoter med EU-kvoter.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/index_en.htm