Preliminärt besked

EU Court (Photo: Court of Justice)

Det är möjligt för domstolar i medlemsländerna att begära preliminärt besked av EG-domstolen i Luxemburg om hur EU-lagstiftningen ska tolkas. Det kan göras för att avgöra ett mål i nationell domstol, även om frågan inte ska behandlas av EG-domstolen.