Allmän åklagare

En åklagare är en tjänsteman som åtalar för misstänkta brott. Fär närvarande har EU ingen allmän åklagare.

Framtiden

Förslaget till EU -konstitution tillåter att en sådan funktion inrättas, genom enhälligt beslut, för att bekämpa allvarlig brottslighet som påverkar mer än en medlemsstat eller angriper unionens ekonomiska intressen.