Obnova

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

EU:s stödprogram för att återuppbygga Bosnien, Kroatien och Makedonien.

Länkar

http://www.ear.eu.int/home.htm