OISIN

(Photo: Blake Evans-Pritchard)

Europeiskt stödprogram för att bekämpa brottslighet genom samarbete mellan polis- och tullmyndigheter.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/......ing/oisin/funding_oisin_en.htm