Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE

Vehicles of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Photo: European Commission)

Ett samarbete om säkerhet och fred mellan alla europeiska länder, de centralasiatiska republikerna, Ryssland, USA och Kanada. Bildades 1975 genom slutdokumentet för Helsingforsavtalet och har nu 55 medlemmar.

Tidigare känd som Europeiska säkerhetskonferensen, ESK (CSCE), men ombildades till OSSE mellan 1990 och 1995.

Beslut inom OSSE måste vara enhälliga. Sedan slutet av det kalla kriget har OSSE omdefinierat sina mål i Parisstadgan från 1990 och hänvisar nu till en ny era av demokrati, pred och enighet i Europa.

Länkar

http://www.osce.org/