Organisk odling

(Photo: Lis Lak Risager)

EU har gemensamma regler för organisk odling som tillåter en viss andel icke organiskt innehåll i ekologiska livsmedel.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/agri......ture/qual/organic/index_en.htm