Ozonregler

EU har undertecknat Montrealprotokollet för att begränsa användningen av ozonskadande ämnen.