RENAVAL

EU:s strukturfond för att stödja varvsindustrin.