Forskning

(Photo: Notat)

EU:s makt (kompetens) på forskningsområdet är begränsad till att stärka den vetenskapliga och teknologiska basen för industrin inom EU och att underlätta forskning i allmänhet. Makten (kompetensen) begänsas till att komplettera, stödja och samordna nationella insatser.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution klassar forskning i en särskild kompetenskategori som tillåter EU att vidta åtgärder och genomföra program men inte förhindra medlemsstaterna att utöva sina befogenheter (kompetens) (artikel I-13.3). Ett flerårigt EU-program fastställs för varje forskningsaktivitet.

Länkar

Se också Europeiska området för forskningsverksamhet.

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html