RESIDER

EU:s strukturfond för att ge stöd åt områden som har varit mycket beroende av stålindustrin.