RETEX

EU:s strukturfond för att ge stöd åt textilindustrin och områden som är beroende av denna.