Romer

Det finns mellan 8 och 10 miljoner romer, som tidigare kallades zigenare. De utgör upp till 5 procent av befolkningen i några av ansökarländerna.

EU kräver lika rättigheter för romerna.

Länkar

Se också minoriteter.