Santer, Jacques (1937 - )

Jacques Santer (Photo: EP)

Som premiärminister i Luxemburg (1984-1995) ledde Jacques Santer förhandlingarna om enhetsakten, som effektivt undanröjde Luxemburgkompromissen.

Santer blev senare ordförande för EU-kommissionen sedan Strobritannien hade lagt in sitt veto mot den belgiske premiärministern Jean-Luc Dehaene och istället föredrog den likaledes federalistiske Santer, som antogs bli en svagare ordförande. Han och hela kommissionen avgick den 15 mars 1999 efter att en oberoende expertgrupp undersökt misstankar om administrativa misstag (inkompetens och försummelser). Rapporten slog fast att ingen enskild visat den minsta ansvarskänsla.

Sedan 1999 är Santer kristdemokratisk ledamot av EU-parlamentet och alltså medlem i EPP-grupen.

Länkar

Se också klander, Andreasen och Buitenen.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/297643.stm