Baskunskaper i skolan

(Photo: jus.shef.ac.uk)

EU-parlamentet har begärt att EU-kommissionen och medlemsstaterna ska ta fram ett gemensamt ramprogram för vilka baskunskaper alla elever behöver när de går ut skolan.

Framtiden

EU-parlamentet har också begärt att Kommissionen ska ta fram en grönbok om Europas högre utbildning i  framtiden.

Länkar

Se också utbildningspolitik.