Grönbok

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Ett skriftligt bidrag från EU-kommissionen för att stimulera debatt om förslag till ny politik. Det redovisar sakläget som sedan ska diskuteras.

Notera

Jämför med vitbok, som innehåller mer exakta åtaganden om en särskild politik.