Vitbok

Rapport från EU-kommissionen med konkreta förslag till lagstiftning på något politiskt område. En vitbok innehåller ofta resultatet av en utredning och slår fast Kommissionens ställningstagande. Ofta sänds en vitbok på remiss på samma sätt som en grönbok.