Högtidlig förklaring om Europeiska Unionen

(Photo: European Commission)

Deklaration från toppmötet i Stuttgart i juni 1983.

Länkar

Se också Stuttgartdeklarationen och Genscher-Colombo.

http://europa.eu.int/en/agenda......igc-home/euspeech/decl_en.html