Teuro

(Photo: EU Commission)

Öknamn som kombinerar "euro" och "teuer", som betyder "dyr" på tyska. Syftar på prisökningarna som uppstod då D-marken bytes mot euro.

Notera

Ett år efter introduktionen av euron visar opinionsmätningar att en majoritet av tyskarna ångrar bytet av D-marken.