USA och EU

American and EU flags (Photo: EUobserver.com)

Den förre amerikanske utrikesministern Henry Kissinger frågade en gång vem han skulle ringa om ha ville lyssna på Europa. Hans berömda kommentar är en del av tankegångarna bakom förslaget om att inrätta en Europapresident eller en utrikesminister som kan samarbeta med USA och andra stormakter.

Det är ett exempel på att EU är på väg att förvandlas till en superstat lik USA.

Framtiden

Om den nya konstitutionen antas får EU samma ekonomiska styrka som USA och 1,5 gånger så många invånare.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/......l_relations/us/intro/index.htm