Variabel geometri

Tanken är att EU ska kunna fatta beslut på olika sätt för olika grupper av medlemsstater i en "variabel geometri".

Notera

Den danska Junirörelsen föreslog europeiskt samarbete som "de olympiska ringarna" för att understryka önskemålet om flexibilitet och nationell valmöjlighet.

Länkar

Se också Europe à la carte och hård kärna.

http://www.junibevaegelsen.dk/