Dataspel

Rådet har antagit en resolution om märkning av TV-spel och dataspel i syfte att skydda unga konsumenter.