Vinci, Leonardo da

EU:s yrkesutbildningsprogram.

Namnet associeras också med den bedrägeriskandal som ledde till EU-kommissionens fall 1999.

Länkar

Se Santer

http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html