Vitorino, Antonio (1957 - )

Antonio Vitorino (Photo: European Commission)

Poritisisk kommissionär med ansvar för rättsliga och inrikes frågor. PES-gruppen.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/comm......orino/index_en.htm