Voggenhuber, Johannes (1950 - )

Johannes Voggenhuber (Photo: EP)

EU-parlamentariker sedan 1995 för de Gröna i Österrike. Samordnare för den gröna gruppen i det konstitutionella utskottet. Ledamot av Europeiska konventet.
Gröna gruppen.

Länkar

http://wwwdb.europarl.eu.int/e......mode=&itempl=&ireturn=