Marco Polo-programmet

75 miljoner euro har anslagits under 2003-06 för att stimulera överflyttning av gods från vägtransporter till mer miljövänliga transportsätt.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/tran......and/english/lt_28_en.html#polo