Sammanhållning

Harmonisering av (göra likvärdig) den ekonomiska utvecklingen i olika delar av EU.

Länkar

http://www.cohesionfund.ie/