Presidiet i EU-parlamentet

Hans-Gert Pöttering, President of the European Parliament (Photo: European Parliament)

Ett av EU-parlamentets styrande organ som beslutar om administrativa frågor. Består av en talman, 14 vice talmän och fem kvestorer.

Länkar

Se också talmanskonferensen.