Talmanskonferensen

EU-parlamentet organiseras politiskt av talmannen i EU-parlamentet tillsammans med ordförandena för de politiska grupperna i Talmanskonferensen. Administrativa frågor beslutas i presidiet som består av parlamentets talman, hans 14 vice talmän och fem kvestorer.