Acquis communautaire

(Photo: European Commission)

EU samlade lagstiftning. Den omfattar cirka 100 000 sidor i Official Journal.
Hela "acquin" är svår att definiera. Omkring 17 000 olika juridiska dokument finns i Celex.
Acquin omfattar alla avtal, all lagstiftning som gäller idag, alla EG-domstolens domar, alla typer av beslut från andra (utrikes och säkerhetspolitik) och tredje (juridiskt och polisiärt samarbete) pelaren liksom "mjuk lagstiftning".

Begreppet acquis communautaire inkluderar företräde för EU-lagar och andra principer som utvecklats av Domstolen, delvis genom juridisk aktivism. Medlemsstaterna måste acceptera framtida majoritetsbeslut och utslag från EG-domstolen.

Acquin är viktig i samband med utvidgningen. De nya medlemsländerna måste acceptera den totala acquin. Denna princip är införd i förslaget till ny EU-konstitution i paragraf 10.

Acquis-begreppet är centralt för att förstå EU och den pågående utvidgnings- och konstitutionella processen.

Notera

Länkar

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm